Karta zgłoszenia udziału w zjeździe

Plik należy otworzyć za pomocą programu Adobe Reader (POBIERZ), wypełnić i wysłać pocztą elektroniczną na adres zjazdabsolwentow@zsp1.siedlce.pl lub wydrukować i wysłać tradycyjną pocztą na adres szkoły.

Sponsorzy:Patronat medialny:

Patronat honorowy:

Prezydent Miasta SiedlceTwój e-mail
Tytuł wiadomości
Treść wiadomości